ODBORNÉ INFORMACE

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA - co dostanu a co musím zaplatit

26.12.2009 17:38
Zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění, o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), který nabyl účinnost dne 1. ledna 2001, stanovuje provozovateli distribuční soustavy v § 25 odst. 11 (kromě dalšího) připojit k...